Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN NDC mediagroep B.V.

Uitservice is onderdeel van NDC mediagroep.

De algemene voorwaarden van NDC mediagroep vind je hier

Algemene voorwaarden m.b.t. het terug betalen van promotie pakket bij annulering

Indien door onvoorziene omstandigheden het evenement niet door kan gaan is de organisator gehouden de afgesproken vergoeding aan NDC mediagroep te voldoen. De organisator heeft slechts recht op terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen in het geval NDC haar prestatie niet kan nakomen wegens overmacht. In geval van overmacht zal NDC mediagroep reeds betaalde vergoedingen die betrekking hebben op nog uit te voeren werkzaamheden aan de organisator terugbetalen voor zover het terug te betalen bedrag meer dan € 25 (vijfentwintig euro) bedraagt. 

Heb je een vraag?

Stel hem hier