Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MEDIAHUIS NOORD

Uitservice is onderdeel van Mediahuis Noord.

De algemene voorwaarden van Mediahuis Noord vind je hier

Algemene voorwaarden m.b.t. het terug betalen van promotie pakket bij annulering

Indien door onvoorziene omstandigheden het evenement niet door kan gaan is de organisator gehouden de afgesproken vergoeding aan Mediahuis te voldoen. De organisator heeft slechts recht op terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen in het geval Mediahuis Noord haar prestatie niet kan nakomen wegens overmacht. In geval van overmacht zal Mediahuis Noord reeds betaalde vergoedingen die betrekking hebben op nog uit te voeren werkzaamheden aan de organisator terugbetalen voor zover het terug te betalen bedrag meer dan € 25 (vijfentwintig euro) bedraagt. 

Heb je een vraag?

Stel hem hier